Kontakt

Hoone – Usługi Budowlane Sp. z o.o.

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101a,
tel./fax 22 112 16 26
www.hoone.pl
info@hoone.pl

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000470998
Kapitał Zakładowy: 5.000,00 PLN
Regon: 146809027
NIP: 7010390319