• Remonty tarasów i balkonów, prace hydroizolacyjne

  Z powodu ciągłej ekspozycji na zmienne warunki atmosferyczne, poprawne wykonanie hydroizolacji tarasów i balkonów jest równie ważne jak zadbanie o szczelność dachu czy fundamentów. Stosujemy technologie wiodących producentów materiałów hydroizolacyjnych.    

 • Remonty dachów

  Realizujemy remonty dachów (również zabytkowych), zatrudniając wyłącznie zawodowych dekarzy. Przed przystąpieniem do prac wykonujemy szczegółową analizę, której efektem jest wybór najkorzystniejszej i najbardziej bezpiecznej technologii.

 • Remonty elewacji

  Wykonując remonty elewacji wykorzystujemy najnowsze technologie. Pozwalają one uzyskać najlepsze i najbardziej trwałe efekty przy jednoczesnych korzyściach dla budżetu inwestycji. Posiadamy doświadczenie w pracach z najbardziej prestiżowymi budynkami w Warszawie.

 • Kompleksowe remonty obiektów zabytkowych

  Lista wymogów jakie trzeba spełnić podczas remontu obiektu zabytkowego jest długa, ale oprócz nich niezbędne jest przede wszystkim doświadczenie w tego typu pracach. Do renowacji obiektów zabytkowych dedykujemy wyłącznie fachowców legitymujących się praktyczną i teoretyczną wiedzą z tego zakresu.

 • Prace wykończeniowe

  Wykonujemy prace remontowe dla klientów indywidualnych, zapewniając gwarancję efektu końcowego, terminowości oraz niezmienności ceny usługi.  Dzięki współpracy z biurem projektowym jesteśmy odpowiednim partnerem do powierzenia nam realizacji wykończenia mieszkania „pod klucz”.

 • Prace malarskie i okładzinowe

  Przykładamy wagę do precyzyjnego określenia specyfikacji materiałów malarskich i okładzinowych przed przystąpieniem do realizacji prac. W połączeniu z umiejętnościami i doświadczeniem naszych pracowników gwarantuje to najwyższą jakość i trwałość końcowego efektu.

Specjalizujemy się w prowadzeniu inwestycji, doradztwie i wykonawstwie specjalistycznych robót budowlanych. Realizowane przez nas projekty cechują się niezmiennie najwyższym poziomem jakości i szybkim reagowaniem na konieczność wprowadzania kompleksowych rozwiązań optymalizacyjnych.

W ramach naszej działalności polegającej na wspomaganiu Inwestorów w procesie budowy wykonujemy kompleksowy nadzór inwestycyjny dla dwóch dużych osiedlach mieszkaniowych w Trójmieście.

Nasi inspektorzy to inżynierowie posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i drogowej.

Wszyscy nasi specjaliści posiadają wyższe wykształcenie techniczne, długoletnią praktykę zawodową, szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego, są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Od 2017 roku pomagamy deweloperom i wspólnotom mieszkaniowym w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z nowo oddanymi budynkami.

Już na etapie przekazywania nowych mieszkań (w trakcie odbiorów), nasza grupa inżynierów skutecznie kwalifikuje wady zasadne i prowadzi rozmowy z właścicielami mieszkań. Dzięki naszemu pośrednictwu zarówno deweloper, jak i właściciel lokalu mają pewność, iż żaden problem nie zagubi się w procesie administracyjnym, tylko znajdzie rozwiązanie, zaproponowane i przeprowadzone przez profesjonalistów.

W trakcie okresu gwarancji i rękojmi służymy kompleksową pomocą polegającą na:

• przeprowadzeniu przeglądów okresowych części wspólnych nieruchomości,
• przeprowadzaniu przeglądów lokali niesprzedanych,
• obsłudze procesu przyjmowania reklamacji dotyczących wad w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości w okresie rękojmi i gwarancji oraz procesu ich usuwania.

Rozumiemy potrzeby małej społeczności, staramy się pogodzić interesy wspólnoty jako całości i każdego jej mieszkańca z osobna, dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać postawione nam cele i zapewnić pełną satysfakcję z naszych usług.

Nasi przedstawiciele to inżynierowie posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Nasza praca na wybudowanych osiedlach ma na celu minimalizację ryzyka sporów związanych ze źle przeprowadzonym procesem reklamacyjnym. Dzięki współpracy z nami usługodawca może skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach, wiedząc, że całość elementów posprzedażowych jest prowadzona prawidłowo, a nasze raporty są świetnym źródłem wiedzy.